bhxhsoft
Tags / BHXHonline

Ngày 20/02/2013 công ty N.E.T triển khai dịch vụ phần mềm online. Trong giai đoạn đầu, chỉ triển khai trên phần mềm BHXH SOFT 2013 (Mức Lương + Hệ số lương).
 

Phiên bản BHXH SOFT 2013 có những điều chỉnh sau:


enetvietnam BHXHonline.com ewebietnam
  • Trực tuyến: 10
  • Lượt truy cập: 1,116,127
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email