Tags / BHXHonline

Ngày 20/02/2013 công ty N.E.T triển khai dịch vụ phần mềm online. Trong giai đoạn đầu, chỉ triển khai trên phần mềm BHXH SOFT 2013 (Mức Lương + Hệ số lương).
 

Phiên bản BHXH SOFT 2013 có những điều chỉnh sau:


enetvietnam BHXHonline.com Nhựa Bình Minh
  • Trực tuyến: 610
  • Lượt truy cập: 601,168