bhxhsoft
>> Kết quả tìm kiếm
BHXHsoft bổ sung tiện ích

Từ ngày 01/3/2014 các khách hàng đang sử dụng phần mềm tính BHXH của công ty N.E.T sẽ có thêm tiện ích mới để sử dụng, nhằm đơn giản nhất yêu cầu của Bảo hiểm xã hội khi nộp báo cáo có mã vạch


enetvietnam BHXHonline.com ewebietnam
  • Trực tuyến: 8
  • Lượt truy cập: 1,300,662
Tư vấn trực tuyến 1900561581 (ext: 101/102) - soft@bhxh.vn
Đăng Nhập Email