bhxhsoft
Dịch vụ lưu trữ online cho phần mềm

Ngày 01/3/2013, công ty N.E.T chính thức cung cấp đến khách hàng dịch vụ "lưu trữ dữ liệu trực tuyến", dịch vụ này có các đặc điểm sau:

 

Dịch vụ lưu trữ online cho phần mềm

- Không cần phải đặt các phầm mềm lưu trữ tại máy tính cục bộ (chẳng hạn: SQL Server,...)
- Có thể sử dụng phần mềm tại nhiều địa điểm